Ứng tuyển vào công việc này

*Ghi chú*

①Sau khi gửi tin "Ứng tuyển", bạn sẽ nhận được thư xác nhận tự động của công ty tuyển dụng.
Có thể có trường hợp bạn không nhận được thư xác nhận do tên miền bị từ chối…,
Hãy xác nhận trong Hộp thư Spam nữa nhé!

②Sau khi gửi E-mail, bạn sẽ nhận được Mail hoặc điện thoại liên lạc từ các doanh nghiệp.
Trong vòng một tuần mà không nhận được liên lạc thì vui lòng gửi Mail hoặc điện thoại trực tiếp đến cho chúng tôi.

 Công ty ứng tuyển
Ngành nghề ứng tuyển
Mức lương
Nơi làm việc
(Bắt buộc) Họ và tên
(Bắt buộc) Giới tính
(Bắt buộc) Ngày, tháng, năm, sinh,
(Bắt buộc) Điện thoại di động
(Bắt buộc) Địa chỉ e-mail
(Bắt buộc)Tốt nghiệp THPT
(Bắt buộc) Học lực
Ví dụ: 12/12
(Bắt buộc) Câu hỏi của bạn

Điều khoản sử dụng "TÌM CÔNG NHÂN"

Điều 1: Website “TÌM CÔNG NHÂN”

1. “TÌM CÔNG NHÂN” là website tìm việc làm cho công nhân do CÔNG TY TNHH TG VINA ARKS (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) cung cấp.


2. Tất cả những người sử dụng website “TÌM CÔNG NHÂN” (sau đây gọi là “Người sử dụng”) hãy sử dụng website này theo chủ ý của bản thân và có trách nhiệm.


3. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin đã đăng tải trên website “TÌM CÔNG NHÂN”.

(Trường hợp cố tình đưa thông tin gian dối, có thể sẽ không được ứng tuyển vào bất kỳ công ty nào nữa)

Điều 2: Điều khoản bị cấm

Người sử dụng nếu có các hành vi từ A đến L dưới đây hoặc công ty chúng tôi cho rằng có hành vi thuộc một các trường hợp đó thì bị cấm.


A. Cố tình đăng ký/ cung cấp thông tin sai lệch.


B. Phỉ báng, phản loạn, truyền bá thông tin và hành vi chống phá chính phủ, nhà nước CHXHCN Việt Nam.


C. Tiết lộ bí mật nhà nước, quân sự, an ninh, đối ngoại và những thông tin khác được pháp luật quy định.


D. Một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân hay quá trình hoạt động đã đăng ký nêu thông tin không phải của bản thân.


E. Xâm phạm các quyền của người khác như bản quyền, quyền thương hiệu, quyền riêng tư, quyền tên, quyền hình ảnh cá nhân, danh dự...


F. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, công dân;G. Bôi nhọ truyền thống và phong tục Việt Nam.


H. Sử dụng các từ ngữ trái luật pháp, đạo đức; vô văn hoá, khiêu dâm, mê tín dị đoan và liên quan đến các tội ác khác.
I. Các hành vi gây bất lợi cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba.


J. Sử dụng website“TÌM CÔNG NHÂN”để cung cấp thông tin cho mục đích lợi nhuận, quảng cáo, công khai, xúi giục tư tưởng , tôn giáo .


K. Gây trở ngại cho việc kinh doanh của “TÌM CÔNG NHÂN” hoặc làm tổn hại uy tín của công ty chúng tôi.


L. Trái với mục đích hoạt động của “TÌM CÔNG NHÂN”.


Khi cho rằng Người sử dụng đã vi phạm Điều khoản sử dụng website "TÌM CÔNG NHÂN", chúng tôi sẽ tạm ngưng việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ website của Người sử dụng mà không cần thông báo trước.


Ngoài ra, đối với trường hợp vi phạm Điều khoản sử dụng website "TÌM CÔNG NHÂN", qua suy xét, chúng tôi sẽ không thông báo trước cho Người sử dụng mà kiểm tra lại, vô hiệu hóa hồ sơ ứng tuyển cũng như liên hệ của Người sử dụng; chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp mà chúng tôi cho là phù hợp chẳng hạn như biện pháp vô hiệu hóa hồ sơ trong tương lai. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những bất lợi phát sinh từ Người sử dụng do việc chấm dứt và rút khỏi dịch vụ của website "TÌM CÔNG NHÂN".

Điều 3: Trách nhiệm của công ty chúng tô

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (đau đớn tinh thần, sự gián đoạn trong hoạt động tìm kiếm việc làm hoặc thâm hụt tài chính) gây ra cho Người sử dụng do việc sử dụng website “TÌM CÔNG NHÂN” (bao gồm việc cung cấp thông tin của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba), trừ khi do sự cố ý hoặc phạm lỗi nghiêm trọng từ phía công ty chúng tôi.


Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba gây ra chẳng hạn như cung cấp thông tin, các hoạt động thúc đẩy mua bán, giải thưởng trên website “TÌM CÔNG NHÂN” hoặc thông qua website “TÌM CÔNG NHÂN”có thể truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.


Ngay cả trong trường hợp thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi, nếu không có sự cố ý hoặc phạm lỗi nghiêm trọng, trách nhiệm của chúng tôi chỉ bị giới hạn trong phạm vi thiệt hại trực tiếp và thông thường.


2. Chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có lỗi, sai sót hoặc trở ngại nào phát sinh trong quá trình cung cấp website “TÌM CÔNG NHÂN”, Trong trường hợp có dữ liệu quan trọng cần lưu trên website “TÌM CÔNG NHÂN”, Người sử dụng phải có trách nhiệm lưu lại.


3. Các thông tin được cung cấp trên website “TÌM CÔNG NHÂN” (thông tin, quảng cáo của bên thứ ba như thông tin công ty..., các thông tin do bên thứ ba cung cấp khác) được cung cấp dựa trên trách nhiệm của bên thứ ba, do đó, Người sử dụng thừa nhận rằng công ty chúng tôi không đảm bảo bất kỳ điều gì về tính xác thực, hợp pháp, an toàn, phù hợp, tính hữu dụng của các thông tin đã cung cấp, vui lòng sử dụng chúng trên tinh thần trách nhiệm của bản thân.


4. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm với các thiệt hại không thể ngăn chặn bằng biện pháp thông thường (sau đây gọi là "Bất khả kháng") như thiệt hại do virut, mất điện, lỗi server, sự cố đường truyền, thảm họa thiên nhiên...,các lý do khác. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu trên website “TÌM CÔNG NHÂN” sẽ không bị xóa hay thay đổi bởi những trường hợp Bất khả kháng nêu trên. Người sử dụng hãy có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu trên website “TÌM CÔNG NHÂN”.


5. Trường hợp Người sử dụng thông qua website “TÌM CÔNG NHÂN” truy cập dịch vụ của bên thứ ba hoặc các dịch vụ tương ứng, phải tuân theo điều khoản do bên thứ ba quy định, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trừ khi do sự cố ý hoặc phạm lỗi nghiêm trọng từ phía công ty chúng tôi.

Điều 4: Sử dụng thông tin cá nhân

Tham khảo mục ”Chính sách bảo mật ”

Điều 5: Tổng hợp và sử dụng thông tin thống kê , đặc điểm

1. Về các thông tin được cung cấp , lưu trữ như tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú và quá trình hoạt động (xem trang, lịch sử ứng tuyển, quá trình tìm kiếm việc làm thông qua “TÌM CÔNG NHÂN”, tình trạng, thông tin đánh giá và kết quả do công ty tuyển dụng nhận xét, bình luận...) được cung cấp và ghi lại bằng cách sử dụng website “TÌM CÔNG NHÂN”, công ty chúng tôi bất kể là trước hay sau khi bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này, sau khi đã xử lý để không thể nhận diện được là cá nhân nào thì chúng tôi có thể toàn quyền sử dụng (cung cấp thông tin cho người sử dụng, lập phân tích/ nghiên cứu/ thống kê dữ liệu, tạo dữ liệu thông tin thuộc tính, cung cấp cho công ty thứ ba, điều tra thị trường, phát triển dịch vụ mới và các hoạt động khác) .

2. Nhà cung cấp mô-đun được lắp trong website “TÌM CÔNG NHÂN” (sau đây gọi là nhà cung cấp mô-đun) được phép sử dụng thông tin đăng nhập của người sử dụng để phát triển dịch vụ mới, tổng hợp và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao dịch vụ hiện có. Ngoài ra, công ty chúng tôi có quyền cung cấp, sử dụng các dữ liệu thống kê đã nêu ở trên cho các tổ chức, công ty mà chúng tôi nhờ hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển các dịch vụ Internet mới, cải tiến các dịch vụ hiện có ...

Điều 6: Thay đổi dịch vụ “TÌM CÔNG NHÂN”…

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung dịch vụ, ngừng tạm thời/ dài hạn hoặc ngừng hẳn website “TÌM CÔNG NHÂN” mà không cần báo trước cho Người sử dụng.

Điều 7: Thay đổi Điều khoản sử dụng website ”TÌM CÔNG NHÂN”

Công ty chúng tôi có quyền thay đổi "Điều khoản sử dụng website “TÌM CÔNG NHÂN” khi cần thiết mà không cần báo trước cho Người sử dụng. Bằng việc sử dụng webiste, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng, vì vậy hãy xác nhận Điều khoản sử dụng website “TÌM CÔNG NHÂN” phiên bản mới nhất trước khi sử dụng website này.

Điều 8: Bản quyền

Tất cả các quyền như bản quyền, quyền liên quan đến bản quyền, quyền thương hiệu, quyền thiết kế, quyền sáng chế, bí quyết và các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền hình ảnh cá nhân..., liên quan đến thương hiệu, nhãn hiệu và tên thương mại cùng với giao diện, thiết kế, cấu trúc, phần mềm, chương trình, âm nhạc, hình ảnh, thông tin, dữ liệu và tất cả các nội dung khác trên trang này thuộc sở hữu của công ty chúng tôi, chủ sở hữu bản quyền gốc mà đã cấp phép cho chúng tôi hoặc chủ sở hữu hợp pháp khác, do đó không được phép xâm phạm.

Điều khoản đặc biệt

1.Công ty chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sự nhờ vả cá nhân nào (“Hãy tìm công việc…”).

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng, môi giới hợp đồng lao động cá nhân phát sinh từ việc ứng tuyển vào công ty đăng tuyển trên website “TÌM CÔNG NHÂN”.

2. Đối với các câu hỏi của Người sử dụng như: “Công ty tuyển dụng đã nhận được hồ sơ ứng tuyển của tôi chưa?”, “Hãy tìm hiểu, cho biết thông tin của…”.v.v chúng tôi sẽ cân nhắc xem có nên trả lời hay không.


Công ty TNHH TG VINA ARKS thiết lập phương châm bảo mật thông tin cá nhân như sau: duy trì bảo mật thông tin cá nhân bằng cách xây dựng hệ thống bảo mật, nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân cho toàn bộ nhân viên liên quan đến hoạt động của công ty chúng tôi cũng như website này một cách triệt để.

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và ở trạng thái luôn cập nhật; cũng như ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, làm mất mát, hư hại, sai lệch, rò rỉ..., chúng tôi thực hiện quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, thực hiện các biện pháp an toàn, triệt để, cần thiết như duy trì hệ thống bảo mật, hệ thống quản lý, đào tạo nhân viên.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp để gửi Email, tài liệu như hướng dẫn công việc, liên lạc, giải đáp các câu hỏi.

Cấm công khai, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân khách hàng cung cấp một cách hợp lý và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào biết trừ khi thuộc một trong những trường hợp sau:

・Trường hợp nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng

・Trường hợp để thực hiện dịch vụ theo mong muốn của khách hàng, phải tiết lộ cho bên mà chúng tôi ủy thác công việc.

・Trường hợp việc công khai là cần thiết theo quy định của pháp luật.

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an toàn để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Truy vấn và điều chỉnh thông tin cá nhân

Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu hỏi, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân thì chúng tôi sau khi xác nhận với cá nhân đó sẽ tiến hành xử lý.

Tuân thủ và xem xét luật pháp, quy tắc

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, đồng thời sẽ xem xét lại nội dung của Điều khoản sử dụng này khi cần thiết và nỗ lực cải thiện nó. `*

ーーーーーーーーーーーー

TG VINA ARKS.,LTD.
Address: R.203, 56-58-60 Hai Ba Trung Street, Dist 1, HCMC