Hướng dẫn sử dụng | TÌM CÔNG NHÂN

Hướng dẫn sử dụng

"Ứng tuyển" như thế nào?

Đầu tiên, xác định thứ tự ưu tiên khi làm việc

Một công ty có thể làm việc lâu dài đó là mong muốn của bạn và công ty tuyển dụng
Nếu bạn tìm thấy một công ty hoặc một công việc mà bạn quan tâm trên trang thông tin tuyển dụng
chỉ cần điền vào mẫu với thông tin bạn cần từ nút "Ứng tuyển" .