Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam

会社 写真

Các điều kiện đề xuất cho công việc này

Có chế độ khen thưởng Có chế độ khen thưởng Có du lịch công ty Có du lịch công ty Có thể tăng lương đến 10% Có thể tăng lương đến 10% Có tổ chức sự kiện trong công ty Có tổ chức sự kiện trong công ty Được thăng cấp thành nhân viên Được thăng cấp thành nhân viên Thứ bảy nghỉ hơn hai lần một tháng Thứ bảy nghỉ hơn hai lần một tháng

Các điều kiện đề xuất cho công việc này

Có chế độ khen thưởng Có chế độ khen thưởng Có du lịch công ty Có du lịch công ty Có thể tăng lương đến 10% Có thể tăng lương đến 10% Có tổ chức sự kiện trong công ty Có tổ chức sự kiện trong công ty Được thăng cấp thành nhân viên Được thăng cấp thành nhân viên Thứ bảy nghỉ hơn hai lần một tháng Thứ bảy nghỉ hơn hai lần một tháng

Nội dung công việc

 Mã số công việc 1870
Lao Động Phổ Thông
 Mã số công việc 1870
Mẫu đơn xin việc
Nhân viên chính thức
Nội dung công việc
Lao Động Phổ Thông
Nơi làm việc
KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
Tăng lương, thưởng
Tăng lương hàng năm, Thưởng trung bình 2 tháng lương
Khu vực
Đồng Nai
Tên KCN
KCN Long Đức
Thời gian làm việc
8:00 - 17:00
5:50-14:00
13:50-22:00
19:50-6:00

Theo ca Có
Ca đêm Có
Làm thêm giờ Có
Ngày nghỉ trong tuần Bình quân 2 thứ 7/ tháng
Thời gian làm việc
8:00 - 17:00 5:50-14:00 13:50-22:00 19:50-6:00
Điều kiện ứng tuyển
THCS
Chế độ đãi ngộ

Phúc lợi khác
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo qui định pháp luật
Có tổ chức các hoạt động: Ngày hội văn hóa, ngày hội thể thao, bóng đá, du lịch, tất niên,…
Đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng: QC tools, …
Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình
Chính sách, chế độ phúc lợi Công ty tốt
Có nhiều cơ hội học hỏi
Thông tin doanh nghiệp
Tên công ty
Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam
Ngành nghề công ty
Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu LIXIL Việt Nam
Nội dung công việc
"Khung cửa, sản phẩm ngoại thất Nhôm Thanh nhôm nguyên liệu
Các loại phụ kiện OEM nhôm"
Ngày thành lập (Ngày..tháng…năm)
5/4/2012
Số lượng nhân viên
1500
Người đại diện
-
Khu vực
Long Thành
Nội dung công việc
"Khung cửa, sản phẩm ngoại thất Nhôm Thanh nhôm nguyên liệu
Các loại phụ kiện OEM nhôm"
Ngày thành lập (Ngày..tháng…năm)
5/4/2012
Số lượng nhân viên
1500
Khu vực
Long Thành