Quà tặng là gì thế nhỉ? | TÌM CÔNG NHÂN

Nếu ứng tuyển vào "TÌM CÔNG NHÂN"
Bạn sẽ có cơ hội nhận quà
Chương trình quà tặng
Ứng tuyển vào "TÌM CÔNG NHÂN"
Chúng tôi sẽ tặng bạn món quà lỷ niệm nếu bạn trở thành nhân viên chính thức
*Vui lòng gửi bản sao hợp đồng lao động của bạn

Trường hợp ứng tuyển công việc có kèm theo biểu tượng này, nếu được nhận thì sau 2 tháng kể từ ngày làm việc đầu tiên bạn sẽ nhận được quà từ "TÌM CÔNG NHÂN".

【Lưu ý】

Chỉ khi ứng tuyển thông qua trang "TÌM CÔNG NHÂN" bạn mới có thể đăng ký nhận quà. Trường hợp do công ty khác giới thiệu hoặc nộp trực tiếp vào công ty đăng tuyển thì không được quyền đăng ký.
Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ xác minh độ xác thực của việc ký kết hợp đồng lao động. Khi đó, bạn vui lòng cung cấp Hợp đồng và bảng lương.